فروشگاه تجهیزات پزشکی بیمارستانی زیبایی

در تماس باشیم
02188980794
09128571607
همه روزه از 8 صبح تا 11 شب
(حتی ایام تعطیل)

ph متر آزمایشگاهی

قیمت خرید و فروش انواع دستگاه ph متر آزمایشگاهی رومیزی ، پرتابل و قلمی

لیست دستگاههای الکتروشیمی اوهایوس امریکا - سوئیس در انواع مختلف و قیمت خرید انواع دستگاه های Ph آزمایشگاهی

کد در سایت  عکس مدل توضیحات
3031 pH متر رومیزی ST5000-F دارای صفحه نمایش LCD بزرگ رنگی -لمسی به همراه Backligh با وضوح بالا، قابلیت اندازه گیری pH در محدوده -2 … 20 با دقت 0.001/0.01/0.1 ، قابلیت اندازهگیری پتانسیل در محدوده ±2000 mv با دقت 0.01/0.1/1 ، قابلیت اندازهگیری دما در محدوده -30 … 130 ºC با دقت 0.1 ، قابلیت کالیبراسیون یک تا نه نقطهای، قابلیت کالیبراسیون با 6 گروه بافر از پیش تعیین شده و یک گروه قابل تعریف توسط کاربر، قابلیت تصحیح دما بصورت اتوماتیک (ATC) و دستی (MTC) ، دارای حافظه جهت ذخیره نتایج تا 1000 آزمایش، قابلیت رسم همزمان منحنی نتایج pH به دست آمده از آن بر مبنای تعداد نتایج اندازهگیری شده، دارای استاندارد حفاظتی IP54 ، دارای پورت خروجی RS232 جهت اتصال به کامپیوتر و پرینتر، دارای پورت خروجی USB جهت ذخیره سازی و انتقال داده، مجهز به برنامه GLP در صورت استفاده از پرینتر، همراه با محلولهای استاندارد، دارای پایه جهت نصب الکترود
3032 pH متر رومیزی ST3100-F دارای صفحه نمایش LCD بزرگ به همراه Backligh با وضوح بالا، قابلیت اندازهگیری pH در محدوده -2 … 16 با دقت 0.01 ، قابلیت اندازهگیری پتانسیل در محدوده ±1999 mv با دقت 1 ، قابلیت اندازهگیری دما در محدوده -5 … 110 ºC با دقت 0.1 ، قابلیت کالیبراسیون به صورت یک نقطهای، دو نقطهای و سه نقطهای، قابلیت کالیبراسیون با 5 گروه بافر از پیش تعیین شده، قابلیت تصحیح دما بصورت اتوماتیک (ATC) و دستی (MTC) ، دارای حافظه جهت ذخیره نتایج تا 99 آزمایش و آخرین داده کالیبراسیون، دارای پورت خروجی RS232 جهت اتصال به کامپیوتر و پرینتر، همراه با محلولهای استاندارد، دارای پایه جهت نصب الکترود
3033 pH متر رومیزی ST2100-F دارای صفحه نمایش LCD بزرگ با وضوح بالا، قابلیت اندازهگیری pH در محدوده 0 … 14 با دقت 0.01 ، قابلیت اندازهگیری پتانسیل در محدوده ±1999 mv با دقت 1 ، قابلیت اندازهگیری دما در محدوده 0 … 100 ºC با دقت 0.1 ، قابلیت کالیبراسیون به صورت یک نقطهای و دو نقطهای، قابلیت کالیبراسیون با یک گروه بافر از پیش تعیین شده، قابلیت تصحیح دما بصورت اتوماتیک (ATC) و دستی (MTC) ، دارای حافظه جهت بازیابی آخرین داده کالیبراسیون، همراه با محلول - های استاندارد، دارای میله و بازوی مخصوص جهت نصب الکترود
3034 pH متر پرتابل ST300 دارای صفحه نمایش LCD بزرگ، قابلیت اندازهگیری pH در محددوده 0 … 14 بدا دقدت 0.01 ، قابلیت اندازه گیری پتانسیل در محدوده ±1999 mv با دقت 1 ، قابلیت انددازه گدیدری دمدا در محدوده 0 … 100 ºC با دقت 0.1 ، قابلیت کالیبراسیون یک / دو / سه نقطهای ، قابلیت تصحیح دما بصورت اتوماتیک، دارای حافظه برای ذخیره سازی نتایج، دارای استاندارد حدفداظدتدی IP54 ) مقاوم در برابر نفوذ آب( ، دارای پایه جهت نصب بصورت رومیزی و دارای گدیدره جدهدت نصدب الکترود بر روی بدنه دستگاه، همراه با الکترود و ست بافر جهت کالیبراسیون، قابلیت کار با 3 عدد باطری قلمی تا 966 ساعت، قابلیت نمایش توان باطری بر روی صفحه نمایش
3035 pH متر قلمی ضدآب ST20 قابلیت انددازهگیری pH در محددوده 0 … 14 با دقت 0.01 ، قابلیت ان ددددازهگدیدری دمددا در محددوده 0 … 99 ºC با دقت 0.1 ، قابلیت نمایش همزمان pH و دما، قابلیت کالیبراسیون یدک / دو / سه نقطه ای با یک گروه بافر از پیش تعیین شده، قابلیت تصحیح دما بصدورت اتدومداتدیدک، خاموشی خودکار بعد از 0 دقیقه بلا استفاده ماندن، دارای استاندارد حفاظتی IP67 ، همراه با ست بافر کالیبراسیون
3036 pH متر قلمی ضدآب ST10 قابلیت انددازهگیری pH در محددوده 0 … 14 با دقت 0.1 ، خاموشی خودکار بعد از 0 دقیدقده بدلا استفاده ماندن، دارای استاندارد حفاظتی IP67

تماس 24 ساعته
(حتی ایام تعطیل)